Odbor za akademsku naobrazbu

Pročitajte nešto više o Edukaciji u području projektnog menadžmenta u Hrvatskoj. Materijal su izradili studenti FER-a na svojem studijskom projektu, a između ostalog možete naći informacije o postupku certificiranja.

Uključite se u rad Odbora za edukaciju!

I Vi možete doprinijeti edukaciji unutar project management zajednice u Hrvatskoj:
- Prikupljanjem i pružanjem informacija (Web, mail, osobni kontakti)
- Aktivnim sudjelovanjem na skupovima Udruge (možete predložiti temu ili održati kratko izlaganje o novostima u edukaciji unutar PM-a i novitetima u edukacijskoj zajednici kod nas i šire)

Želite li formalno postati član ovog Odbora?
Želite li pomoći u razmjeni informacija, biti na izvoru noviteta u edukaciji i aktivno sudjelovati u informiranju članstva?
Ne radite u firmi koja pruža PM edukaciju? 
Pošaljite mail na: darko.jurekovic@pmi-croatia.hr

Radujemo se Vašem doprinosu!

Odbor za edukaciju (edukatori i akademska naobrazba)

Voditelj: Darko Jureković darko.jurekovic@pmi-croatia.hr

Ciljevi Odbora za edukaciju su:
- Promoviranje PM edukacije među članovima (i šire)
- Promoviranje PMI certifikata (CAPM, PMP, novi Program Management certifikat) među članovima (i šire)
- Povećanje broja R.E.P.-ova u Hrvatskoj
- Povezivanje PM stručnjaka s edukatorima (informacije, networking)

Odbor će svoje ciljeve ostvariti poduzimanjem sljedećih aktivnosti:
- Prikupljanje informacija o edukatorima
- Suradnja s firmama koje pružaju PM edukaciju: prikupljanje i objava informacija o tečajevima, dogovaranje pogodnosti za članove udruge
- Poticanje članstva i šire na certifikaciju
- Poticanje edukatora da postanu R.E.P.-ov