Program

PMI Forum 2012 - program konferencije

Forum 2012 se  proteže kroz tri dana:

  • 7. studenoga 2012 - Predkonferencijski dan: Radionica "Waterfall vs. Agile" - 7 PDU bodova
  • 8. studenoga 2012 - Konferencija: "EU fondovi i projekti" - 6 PDU bodova
  • 9. studenoga 2012 - Postkonferencijska radionica: "EU Project Maganer’s Toolbox" - 7 PDU bodova

U nastavku slijede detalji

7. studenoga - Predkonferencijski dan: Radionica "Waterfall vs. Agile"

Predavač: Nenad Trajkovski, PMI-RMP, PMP, MCP, MCT, MCTS, MVP
Termin: Od 9:00 do 17:00

Predavač: Nenad Trajkovski, PMI-RMP, PMP, MCP, MCT, MCTS, MVP
Termin: Od 9:00 do 17:00

Što

Tko

Kada

Otvaranje PMI Foruma 2012

Nenad Marjanović

9:00

Nagrada projekt godine

Denis Ibrahimpašić & Ivanka Jurašić

9:20

KeyNote predavanje - EU projekti – kako premostiti komunikacijske izazove

Bruno Buljubašić (Poslovna učionica d.o.o.)

10:10

Stanka za kavu / pregled kandidata za Nagradu za projekt godine

 

10:55

EU projekti i PMBoK - ljubav na prvi pogled ili spajanje nespojivog?

Hrvoje Meštrić, PMP (IBM)

11:25

Uloga voditelja projekta na EU projektima

Hrvoje Meštrović (Primakon)

12:10

Ručak

 

12:50

Okrugli stol - EU Projekti - što ponoviti, a što izbjeći u budućim projektima

  • Mislav Balković (Algebra / VŠPR)
  • Zoran Birimiša (Hypo Alpe Adria Bank)
  • Petra Gracin (IGH)
  • Hrvoje Meštrović (IBM)
  • Predrag Pale (FER)

Moderator Silvana Skočajić

 

14:30

Stanka za kavu / pregled kandidata za Nagradu za projekt godine

 

16:00

The Art of Productive Laziness

Peter Taylor

16:25

Zatvaranje PMI Foruma 2012

Antonio Prišćan

Nenad Trajkovski

17:40

 

 

18:00

9. studenoga - Postkonferencijski dan: EU Project Manager's Toolbox

Predavač: Vesna Vrga Perović
Termin: Od 9:00 do 17:00