Predavači

Bruno Buljubašić, NLP trener

KeyNote predavanje - EU projekti - kako premostiti komunikacijske izazove

Predavanjem koje to nije, nego se ustvari sastoji od niza anegdota iz dugogodišnje poslovne prakse, a posebice rada na projektima, obuhvatit će se razlike u pristupu, komunikaciji i očekivanjima zainteresiranih strana na projektima, kulturološke razlike, ponekad i sukob zdrave pameti sa birokratskim aparatima velikih političkih ili nepolitičkih međunarodnih organizacija koje znaju biti koliko komične toliko i frustrirajuće i ponekad izazvati  ozbiljne glavobolje, koje ste vjerujemo i sami ponekad osjetili. 

Predavač će vas provesti kroz vlastita iskustva koja mogu biti visokovrijedna za rad na međunarodnim, posebice aktualnim IPA projektima, te općenito u radu sa drugim međunarodnim organizacijama.

Kontrasti koji se tu oslikavaju nekad ostaju neprimjećeni, no kad se smjeste u svakodnevni kontekst, postaju vidljivi i iz njih se mogu s lakoćom prepoznati i ustanoviti primjenjivi modeli komunikacije za rad na međunarodnim projektima.

Predavanje je kratak niz iz vlastitog iskustva izvučenih modela ili najboljih praksi koje ćete nadamo se prepoznati kao korisne i njihovom primjenom još povećati uspjeh vaših projekata.

Bruno

Rođen 25.12.1964 u Parizu. Nakon srednje jezične gimnazije i drvno tehničke škole, 1984.-1989. studira na Politehničkim vojnom fakultetu u Zagrebu na smjerovima industrijska elektronika telekomunikacije, informatika, nakon čega odlazi u Beč i radi u tvrtki Mondial Art Management na poslovima marketinga i event managementa. Od 1992.-1995. general manager Chrysler Corporation za Hrvatsku. Odlazi u Safe Invest Hrvatska, radi na poslovima direktne prodaje i marketinga. Kao višegodišnji član odjela za školovanje opredjeljuje se za trenera prodajnih, komunikacijskih retoričkih, trenerskih i pregovaračkih vještina. Djeluje i na području edukacije ostalih poslovnih znanja. Tijekom karijere pohađa niz stručnih seminara iz prodaje, komunikacije, menadžerskih vještina i project managementa. Status NLP practitionera stječe 2003. godine, NLP master practitionera 2005. godine, te NLP trenera 2007. godine. Kao osnivač i vlasnik tvrtke oblikuje i provodi program Poslovne učionice namijenjen prvenstveno edukaciji za poslovnu primjenu. Od 2004. godine redovito je pripremao predavače za Microsoft WinDays poslovno tehnološku konferenciju. Od 2005. redovni član komisije za dodjelu Microsoft Certified Trainer certifikata (MCT). Član je Kluba Toastmastera Zagreb, udruge za promicanje govorništva. Član je više udruga HR djelatnika. Stalni je vanjski suradnik Raiffeisen Training centra (RTC) na osposobljavanju internih trenera i drugim edukacijama u Hrvatskoj i zemljama regije. Bio je stalni vanjski suradnik Microsoft poslovno tehnološkog centra iz Varaždina za vrijeme trajanja projekta. Sudjelovao je na nekoliko IPA projekata, nekoliko međunarodnih projekata. Trenutno radi na M4P projektu (Markets For Poor) „Prilika Plus“ u BiH te na drugim međunarodnim i prekograničnim projektima u zemljama regije. Obnaša i mnoge druge funkcije. Slobodno vrijeme najradije provodi u krugu obitelji, stjecanju novih znanja, informatičkom programiranju.

Poslovna učionica d.o.o. – trener konzultant

Peter Taylor

peter

Profesionalni put Petera Taylora započeo je prije tridesetak godina u IT industriji. Kako su godine prolazile, tako se Peter približavao projekt menadžmentu, da bi tek nakon prvog projekta čiji je bio voditelj, odlučio i formalizirati svoje obrazovanje u upravljanju projektima te steći potrebne certifikate.

Dosadašnje radno iskustvo crpi iz tvrtki poput Infor, Siemens PLM Software i Cognos, a posljednjih desetak godina djeluje i kao konzultant, autor, govornik, trener te pokretač i voditelj PM ureda za koje smatra da uvelike pridonose poboljšanju učinkovitosti na projektima odnosno u okruženjima u kojima se provode.

Ideja koju razvija od 2008. godine, a koja ga ujedno i razlikuje od prosječnog voditelja projekta inspirirana je izjavom Roberta Heinleina: “Do napretka ne dolaze vrijedni i nadobudni, već lijeni pojedinci koji traže prečicu do željenih rezultata.” Nadograđujući ju na Paretov 80/20 princip, Peter se bez odgađanja fokusira na 20% prioritetnih zadataka i time ostvaruje učinak od 80%. Posebnu važnost daje planiranju i zatvaranju te ih smatra ključnima za uspješnu realizaciju projekata.

Autor je brojnih knjiga, poput “The Lazy Winner”, “The Lazy Project Manager and the Project from Hell”, te popularne “The Lazy Project Manager” koja je i prevedena na brojne jezike. Za posljednju i sam autor kaže kako ju nije nužno odjednom pročitati od korica do korica, već polako kako biste uz minimalni trud ostvarili maksimalan učinak.

Hrvoje Meštrić

EU projekti i PMBoK - ljubav na prvi pogled ili spajanje nespojivog?

S obzirom na skori ulazak Hrvatske u zajednicu država Europske unije te posljedično značajno povećanje financijske potpore kroz niz strukturnih fondova, za očekivati je i porast broja predloženih i odobrenih projekata koji će se financirati na spomenuti način. Samim time raste potreba i važnost za kvalitetnim i efikasnim upravljanjem takvim projektima.
 
Europska komisija, kao sponzor navedenih projekata, precizno definira procedure, preporuke i smjernice za provedbu svake od faza životnog ciklusa tipičnog EU projekta. S druge strane, disciplina vođenja projekata danas je dokumentirana kroz niz praksi, metodologija i standarda koji su dostupni na tržištu, među kojima je najrasprostranjeniji Project Management Body of Knowledge (PMBoK).

Predavanje će pokušati odgovoriti na pitanje da li je i u kojoj mjeri PMBoK komplementaran s EU smjernicama za provedbu projekata, tj. koliko su EU smjernice usklađene s najboljom svjetskim praksama za upravljanje projektima. Dodatno, predložit će se konkretne i primjenjive preporuke za unapređenje procesa upravljanja EU projektima s posebnim naglaskom na fazu implementacije.

hrvojemestric

Hrvoje Meštrić posljednje 3 godine radi kao voditelj projekata u odjelu Integriranih tehnoloških usluga tvrtke IBM Hrvatska. Veliku većinu spomenutog vremena radi u ulozi Direktora projekta nekolicine projekata financiranih pretpristupnim fondovima EU (Phare, IPA) čime stiče značajno iskustvo i znanja u provedbi istih. U srpnju 2012. godine završava poslijediplomski studij Informatičkog menadžmenta na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu gdje za specijalistički magistarski rad upravo odabire temu komparativne analize EU smjernica za provedbu projekata i najboljih svjetskih praksi za upravljanje projektima. Certificirani je voditelj projekata (PMP) od 2008. godine, a od 2012. godine i IBM Certified Advisory Project Manager. 
U slobodno vrijeme je strastveni triatlonac i maratonac koji se upravo vratio s najvećeg svjetskog maratona u New Yorku (ako primjetite da malo čudnije hoda).

Hrvoje Meštrović

Uloga voditelja projekta na EU projektima

Ulaskom u EU otvaraju se sve veće mogućnosti rada na EU projektima, kako na području Hrvatske tako i u drugim zemljama EU. Sama uloga voditelja projekta često nije jasno definirana i određena, a poseban je problem okruženje koje nije spremno na projektni način rada. Trenutno je fokus na prijavi projekata no nitko se ne pita tko će i kako realizirati ove projekte te koje su posljedice ako se projekti ne izvrše sukladno planu.
Predavanje će prikazati okruženje i najčešće rizike s kojima će se susretati voditelji projekata, a koji su izašli iz iskustva predavača i njegovog tima.

hrvojemestrovic

Mr.sc. Hrvoje Meštrović dipl.ing., rođen u Zagrebu 1976. godine, vlasnik je i direktor tvrtke Primakon d.o.o. koja je specijalizirana za usluge iz područja upravljanja projektima/portfeljima. Kao voditelj projekta ili konzultant radi na projektima i projektnim portfeljima od 1998. godine na području Hrvatske, Slovenije, Italije i Španjolske. Posjeduje široko iskustvo u raznim industrijama (IT, telekomunikacije, energetika, brodogradnja, građevinarstvo,...) i s raznim vrstama projekata/portfelja (investicijski, organizacijski, razvojni,...). Magistrirao je s radom: Upravljanje ugovorom radi smanjenja rizičnosti projekta. Predaje kao gostujući predavač na više fakulteta na Sveučilištu u Zagrebu te na Algebrinim seminarima iz područja upravljanja projektima/portfeljima.

IPMA Level C Certified Project Manager, Primavera P6 Implementation Specialist

Okrugli stol - EU projekti - što ponoviti, a što izbjeći u budućim projektima

Mislav Balković

mislav

Rođen je 1975 u Zagrebu gdje je stekao visoko obrazovanje i stupanj magistra znanosti na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. Od 1998 je vezan uz područje obrazovanja, a od 2000 stalno je zaposlen u učilištu Algebra na mjestu ravnatelja gdje pokreće i sudjeluje u izvođenju ključnih razvojnih projekata Algebra grupe. Od 2006 intenzivno se bavi pripremama projektnih prijedloga za različite ustanove, udruge i javne institucije unutar domaćih i međunarodnih programa. Do sada je pripremio i sudjelovao u provođenju više od 50 projekata koji su financirani sa peko petnaest milijuna kuna od strane raznih Ministarstava, Svjetske Banke te CARDS , PHARE, TEMPUS, Lifelong Learning program i IPA programa. Pojedini od spomenutih projekata predstavljali su Republiku Hrvatsku na međunarodnim skupovima kao najbolji projekti na europskoj razini. Od 2009 preuzima funkciju Dekana Visokog učilišta Algebra te je aktivno angažiran na pripremi IPA projektnih prijedloga unutar I, II i IV komponente i to kako za servisne ugovore tako i za grant sheme gdje je do sada radio na pripremi dvadesetak različitih projekata od kojih je polovica financirana. Posebno je aktivan u područjima obrazovanja odraslih, obrazovnih usluga za osobe sa invaliditetom i izgradnje obrazovnih politika unutar sustava strukovnog i visokog obrazovanja. Aktivno je uključen u inicijative koje promiču obrazovanje na svim razinama, član je niza stručnih tijela poput Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje te predsjednik Hrvatkse udruge poslodavaca u obrazovanju (HUP-UPO) i Sektorskog vijeća za elektrotehniku i računarstvo. Mislav predstavlja poslodavce iz RH u savjetodavnom tijelu Europske komisije za područje obrazovanja ACVT te je predavač EU agencije za razvoj obrazovanja ETF.

Dekan Visokog učilišta Algebra

Zoran Birimiša


zoran

Viši  savjetnik za EU financiranja u Hypo Alpe-Adria-Bank. S EU fondovima i Project Managementom se počeo družiti prije desetak godina. U CARNetu vodio projekte  (korisničke konferencije, promocija, istraživanje tržišta), a kao voditelj međunarodne suradnje administrirao FP6 i UNESCO projekte. Od 2006.
u  bankarskom  sektoru pomaže klijentima koji trebaju pojašnjenja vezana uz EU fondove (IPA i programi Unije), olakšava interne procese za financiranje EU  projekata  i  promovira  EU  fondove  kroz e-newsletter, Linked IN i EU događanja.

Petra Gracin


petra

Diplomirala je na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistar znanosti u interdisciplinarnom području tehničkih i društvenih znanosti – MBA in Construction. 
Zaposlena je u Institutu IGH gdje radi u Odjelu za međunarodne poslove na ugovaranju projekata financiranih iz fondova Europske unije. Certificirani Project Manager Professional (PMP). Angažirana je kao predavačica na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu na specijalističkom diplomskom studiju i na poslovnom učilištu Experta kao predavač i voditelj kolegija Upravljanje projektima.

Predrag Pale

predrag

Predrag Pale je diplomirao i magistrirao na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Jedan je od pionira koji su se mikroračunalima počeli baviti još polovinom 70-tih godina. Iako se bavio i bazičnim tehnologijama u računarstvu projektirajući i izvodeći računalni hardver i softver, operacijske sustave i računalne mreže, najveći dio tridesetogodišnjeg profesionalnog rada je u području primjena informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Namjerno i ciljano je stjecao široko iskustvo od građevinarstva i medicine, preko bibliotekarstva i državne uprave, poslovnih i novčarskih primjena do medija i obrazovanja. Radeći u industriji stekao je važna iskustva u razvoju, proizvodnji i primjeni IKT. Zamislio je i pokrenuo projekt uspostave Interneta u Hrvatskoj 1991. godine te je jedan je od glavnih arhitekata Hrvatske akademske i istraživačke mreže – CARNet. Pionir je i informacijske sigurnosti u Hrvatskoj, osnivač CARNet CERT-a, nacionalnog središta za informacijsku sigurnost te čest pozvani predavač na međunarodnim konferencijama o informacijskoj sigurnosti. Predlagao je, vodio i sudjelovao u izvedbi brojnih projekata koje su financirali proračun RH, Svjetska Banka te EU. Konzultant je za restrukturiranje „posrnulih“ projekata. Vodi radionice upravljanja projektima, promjenama, sastancima, vremenom i znanjem te pregovaračkih i prezentacijskih vještina. Poučavanjem se počeo baviti kao nastavnik Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu u ranim 90-tim, a od 1997. aktivno se bavi istraživanjem, razvojem i primjenom IKT- u obrazovanju: e-learningom. Čest je pozvani predavač na međunarodnim konferencijama, a i rado je pozivan u radijske i TV emisije zbog jednostavnosti izražavanja i sposobnosti da i najsloženije teme jednostavno objasni. Od 1993. do 2000. bio je pomoćnik ministra znanosti i tehnologije zadužen za informatiku. Osnovao je i državnu agenciju CARNet, nevladine organizacije i nekoliko tvrtki. Prvu tvrtku je osnovao u inozemstvu još u 80-tim. Kroz ove je aktivnosti te neprekidno učeći od najboljih svjetskih stručnjaka i ustanova (Harvard, William Davidson Institute, Management Centre Europe, …) stjecao znanja iz područja upravljana projektima, timovima, promjenama i znanjem te organizacije državne i lokalne uprave. Odlikovan je «Danicom Hrvatskom» s likom Ruđera Boškovića, Državnom nagradom za znanost te Nagradom hrvatske sekcije IEEE za izniman inženjerski doprinos. Uvršten je u Hrvatsku enciklopediju (LZMK).