Cijene i registracija

Kotizacija:   1.000,00kn + PDV

Popusti:
- 5% za prijave do 25.10.2011.
- 5% za članove PMI  (popusti se ne zbrajaju)
- 10% za više od 5 polaznika iz iste tvrtke (popusti se ne zbrajaju)

Kotizacija za pretkonferencijski dan: 500,00 kuna + PDV
(POPUNJENO) Ako bude dovoljno zainteresiranih održati će se još jedan pretkonferencijski dan. Prijave se zaprimaju za sljedeći termin koji će biti objavljan naknadno.

Popusti:
isti kao i za konferenciju
Broj mjesta:
ograničen na max 40. Princip -  tko prvi njegova djevojka
Ograničenja: 
Na pretkonferencijskom danu mogu sudjelovati samo polaznici konferencije

Registrirajte se na globtour.hr