Često postavljana pitanja FAQ

 • Gdje je u Zagrebu organizirano polaganje PMP ispita - koliko cesto i cijena samog ispita?
  Do sada se polaganje PMP ispita obavljalo on-line preko Prometric organizatora polaganja ispita, a u prostorijama Algebra učilišta. Na kojoj će se lokaciji/instituciji/tvrtci polagati u vrijeme kada polagatelj pokrene postupak polaganja i zadovolji sve uvjete, saznat će u obavjesnom mailu pmi.org te u izborniku on-line sustava za prijavu ispita.
  Savjetujemo da zadnje važeće upute provjerite na stranicama udruge: http://www.pmi.org/certifications/types/project-management-pmp  
 • Gdje se ostavlja i koliko prije ispita potrebna dokazna dokumentacija za kvalifikaciju?
  Dokumentaciju trebate čuvati kod sebe za slučaj da u tijeku prijave budete odabrani za dodatnu provjeru (audit). Obavijesni mail pmi.org će vas voditi kroz postupak provjere za koji trebate tražene dokumenete skenirati i poslati na navedenu mail adresu. U postupku će se u provjeru uključiti  i osobe koje ste naveli kao referentne preporuke i za koje ste u aplikaciji za polaganje ispita naveli kontakt podatke.
 • Koje pripremne seminare polazete za stjecanje potrebnih 35 kontakt sati?
  Svaki seminar/tečaj koji u kurikulumu ima za temu samo gradivo vezano uz vođenje projekata je vrsta edukacije koja se boduje (npr. tečaj uvoda u vođenje projekata, pripremni tečaj za polaganje PMP ispita). Ti tečajevi ne moraju imati 35 sati predavanja. U aplikaciji se može prijaviti više tečajeva, čiji ukupni broj sati mora biti 35 ili više.
 • Zanimaju me kvalitetni e-learning seminari kojima se stječe potrebnih 35 sati.
  Udruga PMI Hrvatska ne može davati preporuke za pojedine tečajeve ili institucije/pojedince koji daju tečajeve iz područja vođenja projekata. Na stranicama udruge kontinuirano se objavljuju obavijesti tvrtki koje nude edukaciju iz području vođenja projekata, a s kojima udruga ima potpisane ugovore o suradnji, što ne pokriva sve davatelje takovih usluga.
 • Kako se dokazuje radno iskustvo (4,500 radnih sati / 36 mjeseci) potrebno za pristupanje ispitu?
  Iskustvo se dokazuje opisom projekta te aktivnosti i uloge koju ste imali na projektu uz davanje informacije o trajanju te kontakt podataka o managementu koji može potvrditi navedeno radno iskustvo.  
  Možete preuzeti Excel tablicu Experience template pomoću koje možete opisati projekte i aktivnosti s potrebnim detaljima za certifikaciju.
  Savjetujemo da zadnje važeće upute provjerite na stranicama udruge: http://www.pmi.org/certifications/types/project-management-pmp . I sam postupak prijave uključuje detaljne upute koji podatak trebate unijeti.
 • Koja je cijena i uvjeti clanstva u PMI Hrvatska?
  Cijena članstva u PMI Hrvatska je 15$, no to članstvo je uvjetovano članstvom u globalnoj PMI udruzi koje trenutno iznosi 129$ godišnje.
  Savjetujemo da zadnje važeće cijene provjerite na stranicama udruge: http://www.pmi.org/certifications/types/project-management-pmp  
 • Iskustva članova:
  Možete preuzeti prezentaciju Stjecanje_PMP_certifikata koja opisuje pripremu polaganja ispita članice udruge Marine Pupić-Bakrač, koja je stekla PMP certifikat u lipnju 2013.