Predstavljanje Udruge

Sadržaj:

 • Organizacija i aktivnosti
 • Edukacija
 • Nagrada za projekt godine (PoY)
 • Konferencije (PMI forum)
 • Suradnja s gospodarstvom

Hrvatski ogranak PMI-a ima svoj statut koji se može preuzeti sa nižeg linka.

Prema statutu hrvatski ogranak PMI—a sastoji se od sljedećih tijela:

 • Skupština Udruge
 • Izvršni odbor
  • Predsjednik izvršnog odbora (predsjednik udruge)
  • Zamjenik predsjednika
  • Tajnik
  • Rizničar
  • 6 (šest) drugih članova

Pridruženi dokumenti

1. Predstavljanje Udruge

2. Statut

Video sadržaji

1. Predstavljanje Udruge

2. PMI tim